Smart Surfaces and their Application in Architecture and Design

Před­náš­ka se bude zabý­vat nový­mi ma­ter­iá­ly a funkční­mi povrchy, které jsou k dis­pozi­ci pro smart sur­faces. De­tail­něji bude před­s­taven re­flexní be­ton BlingCrete, jenž le­tos získal prestižní cenu IF award za in­o­va­tivní de­sign.

About the Lecture

Institution
Acade­my of Arts Ar­chi­tec­ture and De­sign of Prague, VŠUP (CZ)
Location
Prague
Date

team members

Websites